IKO SALES INTERNATIONAL NV Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies

 • Kdo jsme?

Jsme společnost IKO Sales International NV. Sídlo máme ve městě Ham a hlavní provozovnu na adrese Truibroek 74, 3945 Ham, Belgie. Jsme zaregistrováni u obchodní komory v Hasseltu pod číslem společnosti 46.369.

V rámci naší činnosti shromažďujeme, ukládáme, předáváme a jinak zpracováváme osobní údaje. Podle platných právních předpisů na ochranu dat a osobních údajů máme roli správce s ohledem na údaje, které zpracováváme.

 • Víme, že soukromí je pro vás důležité

Vážíme si vašeho práva na soukromí a usilujeme o ochranu osobních údajů v souladu s platnými předpisy na ochranu údajů, konkrétněji s obecným nařízením o ochraně údajů („GDPR“) a národními předpisy, které toto nařízení implementují.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jak vaše osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům je můžeme použít a komu je můžeme poskytnout. Tyto Zásady ochrany osobních údajů dále obsahují důležité informace týkající se vašich práv v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů. Proto vám doporučujeme si tyto Zásady ochrany osobních údajů velmi pozorně přečíst.

Zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně měnit. Nejnovější verze Zásad ochrany osobních údajů je k dispozici na našem webu www.iko.cz. Doporučujeme vám si tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně procházet. Můžete nás také požádat, abychom vám poslali nejnovější verzi těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Upozornění: Používáním našeho webu a sdílením vašich osobních údajů s námi berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou zpracovány způsobem uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Poznámka: Nepředstavuje to váš „souhlas“ se zpracováním vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě vašeho souhlasu, pokud není uvedeno jinak.

 • Čí osobní údaje shromažďujeme?

V kontextu našich služeb můžeme shromažďovat osobní údaje týkající se našich zákazníků nebo návštěvníků našeho webu.

 • Jak shromažďujeme osobní údaje týkající se vaší osoby?

Informace o vás můžeme shromažďovat různými způsoby:

 • přímo od vás, například při rozhovoru o nákupu;
 • přímo od vás, když navštívíte náš web www.iko.cz, například informace, které nám sdělíte prostřednictvím kontaktních formulářů na tomto webu nebo když si přihlásíte odběr našeho zpravodaje;
 • od třetích stran, například osobní údaje týkající se subjektů údajů se shromažďují přes soubory cookies nebo soubory cookies třetích stran;
 • jinak, například pomocí souborů cookies když navštívíte náš web www.iko.cz.

 

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům vaše osobní údaje používáme?

Shromažďujeme následující informace o vaší osobě a používáme je k následujícím účelům:

Osobní údaje:

Účely:

vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další kontaktní údaje)

administrativa spojená se zákazníky

administrativa spojená s dodavateli

administrativa a správa personálu a zprostředkovatelů

dodávání služeb objednaných produktů

vyřizování proplácení faktur a strhávání dlužných částek

marketingové účely

informace o elektronické lokalizaci

 

vaše IP adresa a informace o procházení

zlepšení našich služeb a jejich kvality

 

k ochraně majetku, podnikání a personálu

 

v kontextu možné obchodní transakce

 

k vyřizování sporů a k zajištění našeho právního postavení

kvůli vyhovění zákonným povinnostem

Abychom získali úplnější a přesnější informace, můžeme také využít identifikační a kontaktní údaje z externích databází, které si zakoupíme, a zkombinovat tyto informace s údaji, které jsme získali od vás.

kvůli rozhodování, zda vás zvolíme jako dodavatele

kvůli vytváření profilů

 

Při zpracování osobních údajů způsoby uvedenými výše a k účelům uvedeným výše se opíráme o váš souhlas. Upozorňujeme, že máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Chcete-li to udělat, sdělte nám to e-mailem na adresu residential.europe@iko.com.

 • Komu osobní údaje poskytujeme?

V kontextu výše uvedených účelů můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, například poskytovateli služeb, které využíváme (jako jsou poskytovatelé IT služeb nebo marketingové agentury,v našem případě využíváme Smartemailing a Integraf). Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také našim přidruženým společnostem.

V případě poskytnutí vašich osobních údajů třetí straně zajistíme, aby v odpovídajících případech byla zavedena smluvní bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů. Například s příslušnými stranami uzavřeme smlouvu o zpracování údajů (uvádějící omezení týkající se používání vašich osobních údajů a povinností s ohledem na ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů).

Bez vašeho předchozího výslovného souhlasu nebudeme vaše osobní údaje či osobní profily pronajímat ani prodávat třetím stranám.

 • Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nutné vzhledem k účelům, k nimž je zpracováváme (odkazujeme na účely uvedené výše v odstavci ‎5). Delší dobu budeme osobní údaje uchovávat pouze v případě, že k tomu máme zákonnou povinnost nebo že je to nutné k hájení našich zájmů v kontextu soudního řízení (např. soudního sporu).

Osobní údaje se uchovávají konkrétně po tuto dobu:

Osobní údaje:

Délka uchovávání:

vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další kontaktní údaje)

2 roky

informace o elektronické lokalizaci

2 roky

vaše IP adresa a informace o procházení

2 roky

Abychom získali úplnější a přesnější informace, můžeme také využít identifikační a kontaktní údaje z externích databází, které si zakoupíme, a zkombinovat tyto informace s údaji, které jsme získali od vás.

2 roky

 

 • Jak vaše osobní údaje chráníme?

Zavedeme nezbytná administrativní, technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající specifickým rizikům, která jsme rozpoznali. Vaše osobní údaje (přenesené, uložené či jinak zpracovávané) chráníme před zničením, ztrátou, pozměněním, neoprávněným předáním nebo získáním. Konkrétně máme zavedena tato opatření: SSL pro přenos dat.

Snažíme se také zajistit, abychom vaše data uchovávali přesná a aktuální. Z tohoto důvodu vás prosíme, abyste nás informovali o změnách svých osobních údajů (například když se změní vaše kontaktní údaje).

 • Jaká máte práva a jak je můžete vykonávat?

Máte tato práva:

 

 • na informace o vašich osobních údajích a na přístup k nim;
 • opravu vašich osobních údajů;
 • vymazání vašich osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • vznesení námitky vůči zpracování vašich osobních údajů;
 • obdržet svoje osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat (nebo nechat předat) svoje osobní údaje jiné organizaci.

 

Chcete-li si přečíst víc o těchto právech a o okolnostech, za nichž můžete tato práva využít, zvláště právo vznést námitku, klikněte zde: odkaz

 

Máte také právo vznést námitku týkající se zpracování vašich osobních údajů naší společností u místního orgánu pro ochranu údajů.

 

 • Používání souborů cookies a pluginů sociálních médií

Na našem webu a ve webové aplikaci používáme určité soubory cookies a pluginy sociálních médií. Některé z nich jsou nezbytné k fungování našeho webu a webové aplikace, jiné slouží ke zvýšení kvality, rychlosti a bezpečnosti uživatelského prostředí.

Cookies jsou malé oddíly dat, ukládané prohlížečem do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Na našem webu či ve webové aplikaci používáme následující cookies:

Název souboru cookie

Typ souboru cookie

Účel souboru cookie

Délka uchovávání

has_js

Nezbytný nebo technický soubor cookie

Tento soubor cookie je nezbytný pro fungování našeho webu / webové aplikace a umožňuje vám používat určitou část aplikace či webu. Slouží například k navigaci mezi různými částmi webu / webové aplikace, k vyplňování formulářů apod. Pokud tyto soubory cookies odmítnete, určité části webu / webové aplikace nebudou fungovat správně nebo vůbec.

relace

collect
loc

Analytické soubory cookies[1]

Tento soubor cookie nám umožňuje rozpoznat návštěvníky našeho webu / webové aplikace, abychom mohli sledovat počet návštěvníků a způsob, jakým navigují. Umožňuje zlepšit navigaci uživatelů a zajistit, aby návštěvníci rychleji a snáze našli, co potřebují.

relace
13 měsíců

_dc_gtm_UA-#
_ga
_gid

Cookies zvyšující výkon

 

Tento soubor cookie získává informace o tom, jak návštěvníci používají náš  web / webovou aplikaci. Díky tomu můžeme zjišťovat, jak návštěvníci komunikují s naším webem / webovou aplikací, proč se objevují určité chybové zprávy, a také zkoušet nové funkce. Tyto informace používáme ke zlepšování uživatelského prostředí našeho webu / webové aplikace.

relace
2 roky
relace

language

Funkční cookies

 

Tento soubor cookie usnadňuje fungování našeho webu / webové aplikace, zvyšuje jeho přívětivost pro uživatele a zajišťuje vám přizpůsobené prohlížení. Tyto soubory cookies si například pamatují vaši jazykovou předvolbu.

1 roky

__atuvc
__atuvs
_at.cww
ads/ga-audiences
at-lojson-cache-#
at-rand
bt2
ouid
uid
uvc
vc
xtc

Soubory cookies pro cílení a reklamu

 

Náš web / webová aplikace používají soubory cookies ke sledování statistiky návštěvníků a k zasílání přizpůsobených zpráv, reklam a propagačních materiálů.

13 měsíců
relace
Trvale
relace
Trvale
Trvale
255 dnů
1 roky
1 roky
13 měsíců
1 roky
13 měsíců

[1] Vezměte prosím na vědomí, že služba Google Analytics může být použita bez předchozího souhlasu uživatele, avšak pouze za určitých podmínek: (i) je uzavřena dohoda o zpracování dat se společností Google; (ii) IP adresa uživatele webu je částečně upravena; (iii) nesdílíte se společností Google další informace; a (iv) nepoužíváte službu Google Analytics v kombinaci s jinými službami společnosti Google. V takovém případě musíte do Zásad ochrany osobních údajů zahrnout v tomto odstavci tyto informace.

Také používáme pluginy sociálních médií. Umožňují nám rozpoznat vás podle vašeho profilu v sociálních médiích a importovat určitá data (například identifikační a kontaktní údaje nebo váš profilový obrázek). Dále nám umožňují používat tlačítka „sdílet“ v sociálních médiích (LinkedIn, Twitter, Facebook). Další související informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů služby poskytující sociální médium. Pokud nechcete, aby se vytvářelo spojení s vaším profilem v sociálních médiích, před použitím našeho webu či webové aplikace se prosím odhlaste.

 • Jak můžete tyto cookies spravovat nebo odstranit?

Všechny běžné internetové prohlížeče nabízejí možnost spravovat soubory cookies nainstalované do počítače nebo mobilního zařízení.

Pokud nechcete, aby daný web nebo webová aplikace vkládala do vašeho počítače nebo mobilního zařízení soubory cookies, můžete je snadno omezit nebo odstranit pomocí nastavení mobilního zařízení nebo prohlížeče. Na mobilním zařízení nebo v prohlížeči si také můžete nastavit upozornění pokaždé, když vám do počítače nebo mobilního zařízení přijde soubor cookie. Budete se tak moct rozhodnout, jestli soubor přijmete.

Uvědomte si prosím, že když zablokujete určité soubory cookies, které používáme, je možné, že některé části našeho webu nebo webové aplikace už nebudou správně fungovat a nebudou se vám optimálně používat.

 • Kontakt

Pokud máte otázky, komentáře nebo stížnosti týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů naší společností, neváhejte nás kontaktovat klasickou poštou na adrese IKO Sales International NV, Irid De Gheselle, Marketing Manager, Truibroek 74, 3945 Ham, Belgium nebo e-mailem na adrese residential.europe@iko.com.

 

Dodatek

 

Právo na informace a právo na přístup k vlastním osobním údajům

Kdykoli můžete požádat o další informace týkající se našich aktivit spojených se zpracováním a osobních údajů, které od vás máme.

Právo na opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů

Máte právo od nás požadovat, abychom bez prodlení opravili nebo doplnili vaše osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nekompletní.

Právo na vymazání vašich osobních údajů („právo být zapomenut“)

Můžete nás požádat, abychom odstranili (část nebo všechny) vaše osobní údaje v těchto situacích:

- když už zpracování není nezbytné k účelům, k jakým jsme osobní údaje shromáždili nebo jinak zpracovali; nebo

- když zpracování vycházelo z vašeho souhlasu a vy jste se rozhodli souhlas odvolat;

- když máte jiné rozumné důvody ke vznesení námitky vůči zpracování vašich osobních údajů;

- když bychom vaše osobní údaje zpracovávali nezákonně;

- když je nutné vaše osobní údaje odstranit na základě zákonné povinnosti vztahující se na nás.

 

Upozorňujeme, že v určitých případech můžeme žádost o odstranění vašich osobních údajů odmítnout z těchto důvodů: (i) vykonávání práva na svobodu projevu a informace; (ii) splnění právní povinnosti; nebo (iii) pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem.

Právo na omezení zpracovávání

 

 

Můžete nás požádat, abychom (dočasně) omezili zpracování vašich osobních údajů v následujících situacích:

- když jste zpochybnili přesnost vašich osobních údajů, na dobu, která nám umožní tuto přesnost ověřit; nebo

- když zpracování je zřejmě nezákonné a vy žádáte o omezení používání vašich dat namísto jejich odstranění; nebo

- když už osobní údaje k účelům zpracovávání nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem; nebo

- čeká se na ověření, zda v rámci námitky naše legitimní důvody převáží nad vašimi.

Právo na vznesení námitky vůči zpracování vašich osobních údajů (bezplatné)

[l Informace týkající se práva na vznesení námitky je nutné uvést výslovně, jasně a odděleně]

 

Za určitých okolností můžete vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů, když je takové zpracování založeno na našich „oprávněných zájmech“. Pokud námitku přijmeme, vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud k tomu nemáme přesvědčivé legitimní důvody nebo pokud takové zpracování není nezbytně nutné.

Když vaše osobní údaje zpracováváme kvůli přímému marketingu, můžete kdykoli vznést námitku vůči jejich zpracování a odvolat svůj souhlas s takovým zpracováním. Máte také právo, abyste nebyli zařazeni do vytváření profilů kvůli přímému marketingu.

Právo na přenositelnost údajů

V některých případech máte právo obdržet veškeré svoje osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto osobní údaje jinému správci. Toto právo se vztahuje na tyto situace:

- když je zpracování založeno na souhlasu nebo na nezbytnosti v zájmu plnění smlouvy; a

- pokud se zpracování provádí automatizovaně.