Jak rekonstruovat eternitovou střechu

Čím nahradit starou eternitovou střechu? 

Pokud nechcete platit vysoké náklady za nové krovy, musíte použít lehkou střešní krytinu. Pokud máte stávající bednění pod eternitovou střechou v pořádku, využijte ho a nainstalujte na něj šindele IKO Cambridge. Ušetříte tím deseti-tisíce a budete mít pěknou a odolnou střechu.

Za 3-5 dní můžete mít novou střechu s dlouhou zárukou. 

Podívejte se níže, jak snadno je možné rekonstrukci starých eternitů zařídit, kolik Vás bude materiál stát a jak dlouho Vám nová střecha vydrží.

To nejdůležitější na začátek: CENA!

Šindele Cambridge jsou lehkou střešní krytinou se snadnou instalací jako stvořenou pro předělání staré eternitové střechy. Podívejte se, na kolik Vás nová střešní krytina se zárukou až 30 let vyjde:

Níže v tabulce jsme pro Vás udělali příkladový výpočet ceny šindelů a veškerého příslušenství, které budete potřebovat na standardní  sedlovou střechu o ploše 100 m2:

Celková cena střešní krytiny včetně nutného příslušenství na 100 m2 střechu je 40.384,62 Kč.

* Údaje v tabulce zobrazují odhad střešních materiálů a jejich ilustrativní cenu. Cena Cambridge je v tabulce uvedena se slevou 20% z ceníkových cen, kterou Vám prodejci poskytnou po předložení poukazu (ke stažení zde). Cena příslušenství uváděná v tabulce je ponížena o běžnou slevu 10%. Ceníkové ceny všech materiálů najdete zde. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Přesnou kalkulaci Vám vyhotoví Váš prodejce nebo pokrývač. Seznam prodejců ve vašem regionu naleznete zde. Přesné množství všech šindelů a příslušenství si můžete spočítat v našem jednoduchém výpočtovém programu (zde).

Dlouhá životnost. Záruka 30 let

IKO platinova zaruka

Šindele Cambridge byly vyrobeny tak, aby obstály v extrémních podmínkách po desítky let. Testy probíhaly v laboratořích i v reálných podmínkách a Cambridge obstál na výbornou.

Na celoplošně samolepivé šindele Cambridge Xtreme 9,5° poskytuje IKO celkovou záruku v délce 30 let, na šindele Cambridge Xpress celkovou záruku v délce 25 let.

Navíc po dobu prvních 15-ti let poskytuje IKO na tyto šindele svoji unikátní PLATINOVOU ZÁRUKU. V případě, že střecha kdykoliv během prvních 15 let proteče, IKO Vám zaplatí a zajistí novou střechu a Vy se o nic nestaráte.

Podívejte se, jak je instalace šindele Cambridge rychlá

Vytvořili jsme instruktážní video, ve kterém uvidíte, jak snadno a rychle se střecha šindeli Cambridge může pokrýt. Pokládku zvládne i zručný kutil.

Jak probíhá rekonstrukce starých eternitových střech pomocí šindelů Cambridge

KROK ZA KROKEM

1. Odstraňte starou eternitovou krytinu

Demontujte stávající eternitovou krytinu a ekologicky ji zlikvidujte. Řiďte se doporučeními a nařízeními hygienických předpisů. Staré eternity obsahují azbest, chraňte proto sebe i své okolí a nechte je ekologicky zlikvidovat.

Zajistěte, aby se eternitové šablony co nejméně lámaly a nemohly se tak uvolňovat kousky azbestu, které mohou způsobit vážná onemocnění. Šablony dávejte do pytlů a neprodyšně zavažte. Ekologicky zlikvidujte. Detaily níže v textu.

Demontáž starých eternitových šablon
Odstranění starých eternitů
2. Zkontrolujte stav bednění

Zkontrolujte stav starého krovu a bednění, např. zda nejsou ztrouchnivělé trámy, latě, nebo zda je bednění dostatečně rovné. Případné nedostatky odstraňte. Čím rovnější budete mít podklad, tím lépe se budou šindele instalovat a tím lepší bude finální vzhled střechy.

kontrola střešního bednění
Kontrola a vyrovnání bednění
3. Zkontrolujte odvětranou mezeru pod bedněním

Vzduch v odvětrávací mezeře musí proudit pod bedněním od okapů až do vrcholu střechy. Pokud nasávání, odvětraná mezera pod bedněním, nebo odvětrání v hřebeni chybí, dodělejte jej. To vše je nutné zajistit především u střech se zatepleným podkrovím. Níže v textu naleznete detaily skladeb střech.

Nasávací otvor u okapů
4. Oplechujte spodní okapní hranu

Plechování ochrání dřevěnou konstrukci a bednění před vlhkostí a zajistí dlouhou životnost dřevěných částí. Může se použít původní plechování, pokud je v dobrém stavu. Pod plechování zadlabejte držáky žlabů.

Plechování okapové hrany
5. Instalujte podkladní pás

Instalujte podkladní pásy jako pojistnou hydroizolaci střechy rovnoběžně s okapovou částí střechy. Vhodný je podkladní pás IKO Armourbase Pro, který vyrovná drobné nerovnosti, ochrání střechu před samotnou pokládkou šindelů a slouží jako pojistná hydroizolace. Je lehký a přesto velmi odolný a dobře se s ním pracuje.

Pro sklony střech nižší než 20° použijte podkladní pás IKO Armourbase Pro PLUS nebo IKO Armourbase Stick.

5_instalace-IKO-podkladni_pasy-300x170
Instalace podkladního pásu
6. Instalujte boční závětrné/štítové lišty

Závětrné lišty u štítu zajišťují dlouhodobou ochranu bednění před hnanými dešti a vlhkostí a prodlužují životnost bednění. Závětrné lišty se instalují až po pokládce podkladního pásu. 

Instalace závětrných lišt
7. Instalujte startovací řadu

Připravte si startovací řadu šindelů, která se instaluje na okapové plechování. Startovací řada se vyřezává z jednovrstvých šindelů např. Superglass nebo se používá již předřezaný StarterStrip. Startovací řada se podlepuje tmelem. Veškeré nutné příslušenství si můžete spočítat ve výpočtovém programu níže v textu.

7_instalace-IKO-startovaci_rada
Pokládka startovací řady
8. Pokládka šindelů na střechu

Pokládejte celé šindele Cambridge Xpress nebo Cambridge Xtreme 9,5° po řadách od okapu směrem nahoru. Začněte na nepohledové straně domu a postupně pokračujte dále. Dvojité překrytí šindelů přes sebe a následné slepení jednotlivých částí k sobě zajistí dokonalou ochranu střechy před všemi extrémy.

Pokládka šindelů Cambridge
9. Pokládka nároží a hřebenů

Pro hřebeny či nároží použijte výřezy z obdélníkových šindelů ve stejné barvě jako jsou šindele Cambridge. Vhodné jsou šindele Superglass 3Tab, které se rozřežou na jednotlivé šablony. Ty se přes hřeben či nároží přehnou a přichytí hřebíky do bednění.

Přesný návod pro zhotovení hřebenových šindelů je níže pod textem. Níže najdete také krátký videonávod pokládky šindelů.

9_IKO-hrebenove_sindele-300x142
Nárožní a hřebenové šindele
10. K přichycení používejte hřebíky

Pro uchycení šindelů používejte dostatečně dlouhé korozi odolné hřebíky s velkou hlavičkou (tzv. papíráky), nejlépe kroužkované po celé délce dříku hřebíku, aby bylo zajištěno dokonalé přichycení a zamezilo se vylézání hřebíků z bednění.

Testovali jsme několik druhů hřebíků a do naší nabídky jsme zařadily takové, u kterých máme 100% jistotu, že ze záklopu nevylezou.

IKO hrebiky
Přichycení pomocí hřebíků
 • 30 let záruku
  Výrobcem šindelů Cambridge je firma IKO, která vyrábí šindele od roku 1952 ve svých 13 závodech po Evropě a Severní Americe. Na šindele Cambridge Xtreme 9,5° poskytuje IKO produktovou záruku v délce 30 let, na šindele Cambridge Xpress v délce trvání 25 let. Na oba šindele je poskytována Platinová záruka, která kryje náklady na celou střechu, v délce trvání prvních 15 let.
 • Super cenu
  Ceníková cena Cambridge Xtreme 9,5° je 317 Kč, Cambridge Xpress od 285 Kč, je snížena o 25% slevu, kterou poskytují stavebniny běžne při odběru 200m2 krytiny. Navíc ušetříte za minimum příslušenství při využití stávajícího bednění. Další náklady ušetří minimum odpadu a odřezků, které během instalace vzniknou.
 • Lehkou střešní krytinu s extrémní odolností od sklonu 9,5°
  Šindele Cambridge váží zhruba 12 kg/m2. Šindele se instalují na záklop, který zajistí odolnost proti nánosům sněhu a zajišťuje možnost pochozí střechy. Dokonalé několikanásobné překrytí šindelů na střeše a perfektní slepení šindelů k sobě zajistí dokonalou ochranu střechy už do sklonu 9,5° až do 90°.
 • Rychlou a snadnou rekonstrukci bez poničení okolí stavby
  Cambridge je k dostání po celé ČR během krátkých objednacích termínů. Samotná pokládka je většinou velmi rychlá a nenáročná a trvá jen několik dní. Instalace šindelů umožňuje ve většině případů minimalizovat poničení okolí budovy, např. udržované zahrádky.
 • Krásnou střechu z ověřeného a testovaného materiálu
  Šindele jsou vyrobeny z asfaltu (nejlepšího voděodolného materiálu na přírodní bázi), kamene, skelné rohože a dalších látek tak, aby zajistily dokonalou odolnost proti všem přírodním extrémům a zároveň jakkoliv nezatěžovaly střechu. Šindele byly testovány v laboratořích na oheň, ve větrném tunelu a v dalších extrémních podmínkách (testy najdete na stránkách www.iko.cz).

Další obrázky z realizací najdete kliknutím zde

IKO Cambridge dual black

STÁHNĚTE SI POUKAZ NA SLEVU 20%

Jak postupovat při odstraňování eternitu

V České republice je používání azbestu regulováno zákonem, neboť se azbest nachází na seznamu nebezpečných chemických látek. Problém nastává, pokud mechanicky porušíme eternitovou krytinu (např. nešetrným zacházením při stavebních, demoličních pracích, lámání, řezání apod.) a do ovzduší se začne uvolňovat azbest, který má karcinogenní účinky. Z tohoto důvodu je likvidace škodlivého eternitu regulována hygienickými a dalšími normami, které chrání životní prostředí i zdraví toho, kdo s touto látkou manipuluje.

Eternitovou stavbu sice můžete odstranit svépomocí, ale odpovídáte za to, že stavba bude odborně odstraněna stavební dozorem, který má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby, neboli aby byl při manipulaci s azbestem přítomen stavbyvedoucí, který bude dohlížet na likvidaci (např. zajistí „kontrolované pásmo“, bude dohlížet na to, aby se eternit při manipulaci nijak nezlomil či jinak nepoškodil, opatrně se sundá a vloží do neprodyšných utěsněných obalů apod.)

Pokud se rozhodnete pro odstranění eternitu, musíte nejdříve získat stavební povolení od stavebního úřadu a ohlásit práci s azbestem na nejbližším pracovišti Krajské hygienické stanice. Na katastrálně příslušném Městském úřadu by Vám na Odboru životního prostředí měli sdělit, kde je nejbližší sběrné místo tohoto odpadu. Počítejte také s tím, že za následné uložení nebezpečného odpadu na skládce musíte zaplatit.                                                                        
Pokud to shrneme, práce s azbestem je náročná na přípravu a dodržení všech norem. Nejjednodušší tedy bude zaplatit si služby vyškolených klempířských či specializovaných firem, které se věnují ekologickému odstranění a likvidaci azbestu z okolí lidských sídel. Tyto firmy Vám zaručí bezpečnou demontáž nebezpečného stavebního materiálu a následně ho uloží na skládku k tomu určenou.

IKO Cambridge Xtreme 9,5° - extrémní odolnost proti vichřicím

Jednou z největších výhod šindelové střechy je vysoká odolnost vůči větru. Samolepící šindele IKO byly testované ve větrném tunelu, kde bez problému vydržely odolat větru o rychlosti 220 km/h.

I díky své extrémní odolnosti vůči všem extrémům počasí získal šindel Cambridge Xtreme 9,5° své jméno. Ochrání střechu před sněhem, ledem, a když bude silná bouře i s kroupy, vy si toho ani nevšimnete, protože šindel je pružný a krupobití nebo větru nebudete slyšet.

Jak je tohle všechno možné?

Kostrou IKO Cambridge šindele je skelná rohož. Tato rohož je tvrdý a velmi odolný materiál vytvořený z pevných skelných vláken, je neporézní a nemění tvar. Díky tomu jsou šindele méně náchylné k rozbití, když jsou vystaveny extrémnímu větru, chladnému počasí, horkému slunci nebo když se po nich kráčí. Šindele s touhle rohoží jsou taky ekologické, protože jsou recyklovatelné.

Test odolnosti šindelů IKO Cambridge proti krupobití

Test odolnosti šindelů IKO Cambridge ve vichřici

CO O ŠINDELÍCH CAMBRIDGE ŘÍKAJÍ ZÁKAZNÍCI

Prodejem asfaltových šindelů se zabýváme od roku 1991 a IKO šindel prodáváme od roku 1996. Výrobek Cambridge je super krytina na všechny střechy. Skloubí v sobě architektonickou krásu a jednoduchost. Jedním materiálem se pokryje celá střecha včetně náročných úžlabí a i po mnoha letech plní bezvadně svou funkci. Našim zákazníkům doporučujeme Cambridge, protože víme, že za rozumný peníz získají na svůj dům krytinu, která bude sloužit dlouhá desetiletí. Slovo reklamace u šindele IKO Cambridge neznáme.
Vladimír Pospíchal - majitel sítě střešních stavebninwww.pospichal-strechy.cz
Poprvé jsem se se šindeli seznámil před pětadvaceti lety, kdy jsem jimi pokryl střechu na svém bývalém domě v Hýskově. Šindel tam slouží dodnes. Nejvíce preferuji IKO Cambridge, a to obě varianty (Xtreme 9,5° i Xpress). Ten pokládám přes deset let a krom toho, že patří mezi nejlepší šindele vůbec, rozhodně se u něj projevuje nejlepší poměr mezi cenou a výkonem.
Miloš Lejske - pokrývač Broumywww.strechy-lejske.cz
Na šindel IKO jsme za více než dvacet let neměli jedinou reklamaci. Poslední rok doporučujeme hlavně Cambridge Xtreme 9,5° jehož vlastnosti a výsledný efekt nás nadchly.
Jiří Čížek - pokrývač Pardubicewww.strechy-pardubice.cz

Videonávod a další dokumenty ke stažení

Výpočtový program

Spočítejte si, kolik šindelů Cambridge budete potřebovat  na Vaši střechu a jaké další příslušenství bude potřeba.

Katalog výrobků IKO

Ucelená nabídka všech šindelů z produkce IKO včetně příslušenství a ceníku.

Odvětrání střechy

Informace, jak správně navrhnout ventilaci střechy a jak instalovat odvětrání ve vrcholu střechy.

Technické výkresy a detaily řešení na střeše

Podívejte se, jak vyřešit jednotlivé detaily na střeše a jak správně navrhnout skladbu střechy.

Video návod instalace šindelů Cambridge Xtreme 9,5°

V projektu svépomocí.cz jsme ukázali, jak je možné si na střechu položit šindele Cambridge Xtreme 9,5° svépomocí.

Video návod instalace šindelů Cambridge Xpress

Na youtube jsme vytvořili dokonale přehledný návod na instalaci šindelů Cambridge Xpress.

Ceník výrobků IKO

Doporučené maloobchodní ceny výrobků IKO ke stažení.

NAŠE NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY NA BLOGU

IKO cambridge test krupobiti
Šindele Cambridge jsou velmi odolné proti krupobití. Díky výrobě z asfaltu a pokládce na záklop odolávají šindele…
Celý článek
IKO Cambridge Xtreme 9,5° testovani v silnem vetru
Věděli jsme, že šindel Cambridge Xtreme 9,5° dokonale drží na střeše a odolá velkým vichrům, ale chtěli…
Celý článek
IKO Cambridge dual black pokladka svepomoci
Chcete si pokrýt šindelem Cambridge vlastní střechu? Není to žádná velká věda a určitě se to dá…
Celý článek
IKO Cambridge amazon green
Mnohé pultové střechy nebo přístřešky nemají dostatečně velký sklon, aby se na ně mohla použít jakákoliv krytina…
Celý článek
IKO Cambridge riviera red strecha PO rekonstrukci
Eternitové střechy budou v následujících letech dosluhovat. Jak takovou střechu rekonstruovat, aby se vytvořila nová střecha, která…
Celý článek