Jak rekonstruovat eternitovou střechu

Většina starých azbestocementových střech (lidově eternit) neunese při rekonstrukci velkou zátěž těžkých krytin jako jsou pálené nebo betonové tašky (jejich hmotnost je 40 kg/m² nebo i více).  Azbestocementy patří mezi lehké krytiny s hmotností do 15 kg/m2 a tašky by takové střechy mohly přetížit.

Pokud nechcete platit vysoké náklady za nové krovy, použijte lehkou střešní krytinu. Úplně nejvhodnější je volit lehké střešní krytiny, které využijí stávající bednění eternitové střechy. Ušetříte peníze za materiál a budete mít střechu s bedněním, které zajistí bytelnost střechy.

Řešení zní IKO Cambridge

Na bednění je možné položit lehké šindele nové generace, např. Cambridge Xtreme 9,5° se zárukou 30 let. Rekonstrukce je rychlá, snadná, levná a nijak nezatíží střechu. Vytvoří se tak střecha odolávající všem extrémům se životností 40 až 50 let.

Toto řešení ušetří spoustu vedlejších nákladů, např. za plechování okapů, štítů, střešních oken, komínů a dalších částí, které se mohou ze stávající střechy použít, pokud to jejich stav umožňuje.

Jak probíhá rekonstrukce starých eternitových střech pomocí šindelů Cambridge

Odstraňte starou eternitovou krytinu

Demontujte stávající eternitovou krytinu a ekologicky ji zlikvidujte. Řiďte se doporučeními a nařízeními hygienických předpisů. Staré eternity obsahují azbest, chraňte proto sebe i své okolí a nechte je ekologicky zlikvidovat.

Demontáž starých eternitových šablon
Odstranění starých eternitů
Zkontrolujte stav bednění

Zkontrolujte stav starého krovu a bednění, např. zda nejsou ztrouchnivělé trámy, latě, nebo zda je bednění dostatečně rovné. Případné nedostatky odstraňte. Čím rovnější budete mít podklad, tím lépe se budou šindele instalovat a tím lepší bude finální vzhled střechy.

kontrola střešního bednění
Kontrola a vyrovnání bednění
Zkontrolujte odvětranou mezeru pod bedněním

Vzduch v odvětrávací mezeře musí proudit pod bedněním od okapů až do vrcholu střechy. Pokud nasávání, odvětraná mezera pod bedněním, nebo odvětrání v hřebeni chybí, dodělejte jej. To vše je nutné zajistit především u střech se zatepleným podkrovím.

Nasávací otvor u okapů
Oplechujte spodní okapní hranu

Plechování ochrání dřevěnou konstrukci a bednění před vlhkostí a zajistí dlouhou životnost dřevěných částí. Může se použít původní plechování, pokud je v dobré stavu. Pod plechování zadlabejte držáky žlabů.

Plechování okapové hrany
Instalujte podkladní pás

Instalujte podkladní pásy jako pojistnou hydroizolaci střechy rovnoběžně s okapovou částí střechy. Vhodný je podkladní pás IKO Armourbase Pro, který vyrovná drobné nerovnosti, ochrání střechu před samotnou pokládkou šindelů a slouží jako pojistná hydroizolace. Je lehký a přesto velmi odolný a dobře se s ním pracuje.

Instalace podkladního pásu
Instalujte boční závětrné/štítové lišty

Závětrné lišty u štítu zajišťují dlouhodobou ochranu bednění před hnanými dešti a vlhkostí a prodlužují životnost bednění. Závětrné lišty se instalují až po pokládce podkladního pásu. 

Instalace závětrných lišt
Instalujte startovací řadu

Připravte si startovací řadu šindelů, která se instaluje na okapové plechování. Startovací řada se vyřezává z jednovrstvých šindelů např. Superglass nebo se používá již předřezaný StarterSrtip. Startovací řada se podlepuje tmelem. Veškeré nutné příslušenství si můžete spočítat ve výpočtovém programu níže v textu.

Pokládka startovací řady
Pokládka šindelů na střechu

Pokládejte celé šindele Cambridge Xpress nebo Cambridge Xtreme 9,5° po řadách od okapu směrem nahoru. Začněte na nepohledové straně domu a postupně pokračujte dále. Dvojité překrytí šindelů přes sebe a následné slepení jednotlivých částí k sobě zajistí dokonalou ochranu střechy před všemi extrémy.

Pokládka šindelů Cambridge
Pokládka nároží a hřebenů

Pro hřebeny či nároží použijte výřezy z obdélníkových šindelů ve stejné barvě jako jsou šindele Cambridge. Vhodné jsou šindele Superglass 3Tab, které se rozřežou na jednotlivé šablony. Ty se přes hřeben či nároží přehnou a přichytí hřebíky do bednění.

Nárožní a hřebenové šindele
K přichycení používejte hřebíky

Pro uchycení šindelů používejte dostatečně dlouhé korozi odolné hřebíky s velkou hlavičkou (tzv. papíráky), nejlépe kroužkované po celé délce dříku hřebíku, aby bylo zajištěno dokonalé přichycení a zamezilo se vylézání hřebíků z bednění.

Přichycení pomocí hřebíků

Kolik bude rekonstrukce pomocí šindelů stát?

Níže v tabulce jsme pro Vás udělali příkladový výpočet ceny šindelů a příslušenství, které budete na rekonstruovanou střechu potřebovat. Používáme modelový příklad střechy o ploše 100 m2 - celková cena bez DPH po slevě 34 021 Kč za všechen materiál:

* Cena Cambridge je ponížena o slevu 25% z ceníkových cen. Tuto cenu získáte stažením voucheru u prodejců IKO. Voucher ke stažení zde. Standardní ceníková cena je 265 Kč/m2. Kompletní ceník ke stažení zde.

Ceny v tabulce jsou uvedeny bez DPH. Při nákupu zboží fyzickou osobou je uplatňována sazba DPH 21%. Při nákupu řemeslníkem (plátcem DPH) a zabudování do stavby je uplatňována sazba DPH 15%.

Individuální množství si můžete spočítat v našem kalkulátoru zde.

Co použitím šindelů Cambridge na rekonstrukci eternitové střechy získáte?

 • 30 let záruku
  Výrobcem šindelů Cambridge je firma IKO, která vyrábí šindele od roku 1952 ve svých 13 závodech po Evropě a Severní Americe. Na šindele Cambridge Xtreme 9,5° poskytuje IKO produktovou záruku v délce 30 let, na šindele Cambridge Xpress v délce trvání 25 let. Na oba šindele je poskytována Platinová záruka, která kryje náklady na celou střechu, v délce trvání prvních 15 let.
 • Super cenu
  Ceníková cena Cambridge Xtreme 9,5° je 285 Kč, Cambridge Xpress od 255 Kč, je snížena o 25% v rámci akce (více o slevě níže v textu). Navíc ušetříte za minimum příslušenství při využití stávajícího bednění. Další náklady ušetří minimum odpadu a odřezků, které během instalace vzniknou.
 • Lehkou střešní krytinu s extrémní odolností od sklonu 9,5°
  Šindele Cambridge váží zhruba 12 kg/m2. Šindele se instalují na záklop, který zajistí odolnost proti nánosům sněhu a zajišťuje možnost pochozí střechy. Dokonalé několikanásobné překrytí šindelů na střeše a perfektní slepení šindelů k sobě zajistí dokonalou ochranu střechy už do sklonu 9,5° až do 90°.
 • Rychlou a snadnou rekonstrukci bez poničení okolí stavby
  Cambridge je k dostání po celé ČR během krátkých objednacích termínů. Samotná pokládka je většinou velmi rychlá a nenáročná a trvá jen několik dní. Instalace šindelů umožňuje ve většině případů minimalizovat poničení okolí budovy, např. udržované zahrádky.
 • Krásnou střechu z ověřeného a testovaného materiálu
  Šindele jsou vyrobeny z asfaltu (nejlepšího voděodolného materiálu na přírodní bázi), kamene, skelné rohože a dalších látek tak, aby zajistily dokonalou odolnost proti všem přírodním extrémům a zároveň jakkoliv nezatěžovaly střechu. Šindele byly testovány v laboratořích na oheň, ve větrném tunelu a v dalších extrémních podmínkách (testy najdete na stránkách www.iko.cz).

Další obrázky z realizací najdete kliknutím zde

Jak postupovat při odstraňování eternitu

V České republice je používání azbestu regulováno zákonem, neboť se azbest nachází na seznamu nebezpečných chemických látek. Problém nastává, pokud mechanicky porušíme eternitovou krytinu (např. nešetrným zacházením při stavebních, demoličních pracích, lámání, řezání apod.) a do ovzduší se začne uvolňovat azbest, který má karcinogenní účinky. Z tohoto důvodu je likvidace škodlivého eternitu regulována hygienickými a dalšími normami, které chrání životní prostředí i zdraví toho, kdo s touto látkou manipuluje.

Eternitovou stavbu sice můžete odstranit svépomocí, ale odpovídáte za to, že stavba bude odborně odstraněna stavební dozorem, který má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby, neboli aby byl při manipulaci s azbestem přítomen stavbyvedoucí, který bude dohlížet na likvidaci (např. zajistí „kontrolované pásmo“, bude dohlížet na to, aby se eternit při manipulaci nijak nezlomil či jinak nepoškodil, opatrně se sundá a vloží do neprodyšných utěsněných obalů apod.)

Pokud se rozhodnete pro odstranění eternitu, musíte nejdříve získat stavební povolení od stavebního úřadu a ohlásit práci s azbestem na nejbližším pracovišti Krajské hygienické stanice. Na katastrálně příslušném Městském úřadu by Vám na Odboru životního prostředí měli sdělit, kde je nejbližší sběrné místo tohoto odpadu. Počítejte také s tím, že za následné uložení nebezpečného odpadu na skládce musíte zaplatit.                                                                        
Pokud to shrneme, práce s azbestem je náročná na přípravu a dodržení všech norem. Nejjednodušší tedy bude zaplatit si služby vyškolených klempířských či specializovaných firem, které se věnují ekologickému odstranění a likvidaci azbestu z okolí lidských sídel. Tyto firmy Vám zaručí bezpečnou demontáž nebezpečného stavebního materiálu a následně ho uloží na skládku k tomu určenou.

 

Videonávod a další dokumenty ke stažení

Výpočtový program

Spočítejte si, kolik šindelů Cambridge budete potřebovat  na Vaši střechu a jaké další příslušenství bude potřeba.

Katalog výrobků IKO

Ucelená nabídka všech šindelů z produkce IKO včetně příslušenství a ceníku.

Odvětrání střechy

Informace, jak správně navrhnout ventilaci střechy a jak instalovat odvětrání ve vrcholu střechy.

Technické výkresy a detaily řešení na střeše

Podívejte se, jak vyřešit jednotlivé detaily na střeše a jak správně navrhnout skladbu střechy.

Video návod instalace šindelů Cambridge Xtreme 9,5°

V projektu svépomocí.cz jsme ukázali, jak je možné si na střechu položit šindele Cambridge Xtreme 9,5° svépomocí.

Video návod instalace šindelů Cambridge Xpress

Na youtube jsme vytvořili dokonale přehledný návod na instalaci šindelů Cambridge Xpress.

Ceník výrobků IKO

Doporučené maloobchodní ceny výrobků IKO ke stažení.

NAŠE NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY NA BLOGU

Pokládka šindele svépomocí - zkušenosti stavebníka

Chcete si pokrýt šindelem Cambridge vlastní střechu? Není to žádná velká věda a určitě se to dá…

Celý článek

Když střecha nemá dostatečný sklon

Mnohé pultové střechy nebo přístřešky nemají dostatečně velký sklon, aby se na ně mohla použít jakákoliv krytina…

Celý článek

Jak rekonstruovat eternitové střechy pomocí šindele Cambridge

Eternitové střechy budou v následujících letech dosluhovat. Jak takovou střechu rekonstruovat, aby se vytvořila nová střecha, která…

Celý článek